top of page

DE ESSENTIE-SESSIES; een 4-daagse serie over je Zelf, je manifestatiekracht en verbinding in 2024

“Als je doet wat je te doen hebt en je doet dat vanuit een flow, kom je volledig tot bloei”.

Alles is energie. Alles is een vorm van licht en trilling. We leven in een tijd waarin de energie volop in beweging is. Momenteel wordt, als onderdeel van een Universeel plan, de energie van de aarde en de mens verhoogd. Meer dan ooit wordt alles klaar gemaakt voor een nieuwe wereld. Vanuit het oude denken zijn we gewend om onszelf als mens centraal te stellen. Om er vanuit te gaan dat alles van ons afhangt. We acteren alsof alles in dienst staat van onze (economische) groei en ontwikkeling. Wij bepalen hoe we met elkaar omgaan, hoe we onze aarde inrichten en hoe we gebruik maken van natuurlijke en bovennatuurlijke hulpbronnen. Alles draait om ons. Denken we.

Afbeelding1.png

Meer dan ooit gaan we nu beseffen dat in werkelijk één is. De kosmos, aarde en de mens. Allemaal met een eigen bewustzijn en met voortdurende wisselwerking en beïnvloeding. Als je deze drie “essenties” in balans brengt, op elk niveau weet wat je te doen hebt kun je veel makkelijker, bijna vanzelfsprekend, richting geven aan je leven. Jan van Rooij werkt al ruim 30 jaar vanuit zijn praktijk ( http://lichtcirkels.nl ) energetisch met deze 3 essenties, hun onderlinge verbinding (of gebrek daaraan) en de impact daarvan op zijn cliënten. Zijn helende werk leidt tot een herijking; de energie wordt als het ware opnieuw uitgelijnd. Afhankelijk van de hulpvraag of behoefte van een persoon kiest Jan een vertrekpunt (één van de essenties) in de wetenschap dat er uiteindelijk in het totale systeem een nieuwe balans ontstaat. Het werk dat Jan met mensen op individuele basis heeft gedaan mag nu, in deze nieuwe tijdgeest, meer naar “wij” en “samen” gaan. Er liggen grote kansen en mogelijkheden om recht te doen aan ieder mens, de aarde

en het kosmisch plan. Om een nieuwe wereld te creëren. Meer dan ooit staat het jaar 2024 voor om oude patronen te doorbreken en te leven vanuit de essentie en daar na te handelen. Meer te luisteren naar je werkelijke essentie en je potentieel wat je te doen hebt. Het verschil durven te maken. En dat is wat wij te doen hebben! In onszelf en in de wereld. De vraag is echter; waar focussen we op? En hoe maximaliseren we deze onderlinge wisselwerking en beïnvloeding?

 

Van re-actief naar cre-actief

Om meer helderheid, slagkracht en impact te bereiken starten we in "Wordt nog bekend gemaakt" met de vierde serie van de “Essentie-sessies”. Vanuit de intentie om elkaar te informeren, te inspireren en samen te interacteren. Van ‘ik” naar “wij”.

 

In vier opeenvolgende weken zullen we aandacht besteden aan;

  • Wordt nog bekend gemaakt; Essentie van Aarde

  • Wordt nog bekend gemaakt; Essentie van Ik als mens

  • Wordt nog bekend gemaakt; Essentie van Kosmos

  • Wordt nog bekend gemaakt; Essentie van Eenheid

 

Het gaat in deze bijeenkomsten nadrukkelijk om een co-creatie van de samengekomen groep. Afhankelijk van de groepsenergie en dynamiek zal duidelijk worden wat de exacte invulling van een essentie-dag wordt. Jan zal hierbij vooral fungeren als begeleider en space-holder.

 

De vorm van de bijeenkomsten

✓ Vier zaterdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

✓ Locatie Fort Isabella Vught De nieuwe linie, 5264 PC Vught

✓ Voor koffie, thee en water wordt gezorgd

✓ Je kunt op het terrein lunchen (horeca) maar het is natuurlijk ook mogelijk je eigen lunch mee te brengen.

✓ Na aanmelding zul je via de mail nadere informatie krijgen.

✓ Kosten voor de hele serie (het is niet mogelijk afzonderlijke zaterdagen te boeken)

  • Studenten/mensen met uitkering 300 euro

  • Mensen modaal inkomen 500 euro

  • Mensen boven modaal inkomen 750 euro

Schrijf je in voor de sessies!

Bedankt, via de mail ontvang je meer informatie.

bottom of page